Czy za teren szczególnego zagrożenia powodzią można uznać obszar dopiero po sporządzeniu map zagrożenia powodziowego? - OpenLEX

Czy za teren szczególnego zagrożenia powodzią można uznać obszar dopiero po sporządzeniu map zagrożenia powodziowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2011 r.

PYTANIE

Ustawą z 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw - dalej u.z.pr.wod., definiuje obszary szczególnego zagrożenia powodzią.

Czy te obszary zostaną wyznaczone na mapach zagrożenia powodziowego? Co do czasu sporządzenia tych map?

Moje pytanie dotyczy obszaru, który w studium sporządzonym przez RZGW był określony jako obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią (nie zostało to jeszcze przeniesione do planu miejscowego). Należy zatem domniemywać, iż obszar ten będzie określony na mapach zagrożenia powodziowego jako obszar szczególnego zagrożenia.

Czy do czasu sporządzenia ww. map kompetencje do wydawania pozwoleń na tym obszarze należą do starosty, czy do marszałka?

Czy obecnie można ten teren uznać za obszar szczególnego zagrożenia powodzią, czy dopiero po sporządzeniu map?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?