Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 13 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy za rok 2018 trzeba będzie uiścić opłatę środowiskową zgodnie ze stawkami wskazanymi w tabeli D w Obwieszczeniu Ministra Środowiska z 13.08.2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2018, za odprowadzanie wód deszczowych i opadowych z terenów utwardzonych ujętych w system kanalizacyjny do rowu melioracyjnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?