Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sendrowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 31 maja 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający po przeprowadzeniu postępowania przetargowego zawarł z wykonawcą umowę na roboty budowlane, w ramach której przewidziano wynagrodzenie ryczałtowe za całość. Po podpisaniu umowy wykonawca (zgodnie z procedurą opisaną w SIWZ) złożył harmonogram rzeczowo finansowy, w którym roboty zostały podzielone na cztery etapy i wskazana została wartość poszczególnych etapów (przy podpisywaniu umowy zamawiający nie znał wartości etapów i tym samym też płatności, które miałby realizować na rzecz wykonawcy). Wykonawca podał w sposób zawyżony wartość etapu I w harmonogramie, płatność za ten etap została już zrealizowana. Aktualnie strony chciałyby rozwiązać za porozumieniem stron umowę (czyli inne etapy poza etapem I nie byłyby realizowane) i zlecić oszacowanie rzeczywistej wartości prac przez niezależnego rzeczoznawcę. Czy taka procedura będzie prawidłowa z punktu widzenia p.z.p.? W sytuacji rozwiązania umowy bez dokonania weryfikacji kwot zamawiający narażony byłby na znaczną stratę. Jednocześnie zamawiający nie ma możliwości zmiany tej umowy (co do ograniczenia zakresu i rozliczenia umowy po aktualnych kwotach), gdyż nie przewidział takiej zmiany w umowie.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację