Czy za osobę uprawnioną do świadczenia pielęgnacyjnego należy nadal opłacać składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w ZUS? - OpenLEX

Czy za osobę uprawnioną do świadczenia pielęgnacyjnego należy nadal opłacać składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w ZUS?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sabuda Anna
Odpowiedzi udzielono: 13 sierpnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani, która ma 74 lata i nie ma prawa do emerytury (brak lat pracy), złożyła wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy w związku z opieką nad siostrą. Kobieta faktycznie tę opiekę sprawuje.

Czy organ powinien opłacać składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, gdy ma od dawna osiągnięty wiek emerytalny?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX