Czy za okres przebywania przez młodocianego na urlopie bezpłatnym pracodawcy przysługuje dofinansowanie za kształcenie młodocianego pracownika?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 26 czerwca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca zatrudniał młodocianego pracownika w celu przygotowania zawodowego przez okres 7 miesięcy. Umowa zawarta była na okres 22 miesięcy. W okresie przyuczenia młodociany przebywał na urlopie bezpłatnym – (łącznie 41 dni). Czy dofinansowanie należy wypłacić w całości czy proporcjonalnie, odejmując dni, gdy młodociany był na urlopie bezpłatnym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX