Czy za okres pobierania wynagrodzenia za czas urlopu pracownikowi przysługuje zasiłek z tytułu świadczenia rehabilitacyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 5 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy za okres pobierania wynagrodzenia za czas urlopu pracownikowi przysługuje zasiłek z tytułu świadczenia rehabilitacyjnego?

Pracownik wyczerpał okres zasiłkowy 182 dni, następnie otrzymał świadczenie rehabilitacyjne na okres 6 miesięcy, po czym otrzymał orzeczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy mówiące o braku przeciwwskazań do pracy i wystąpił z wnioskiem o urlop i urlop został mu udzielony, za czas przebywania na urlopie wypoczynkowym otrzymał wynagrodzenie. Po czasie okazało się, że wystąpił z wnioskiem o kontynuację świadczenia rehabilitacyjnego, które zostało mu przyznane z datą wstecz, czyli po zakończeniu pierwszego okresu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego.

W jaki sposób pracodawca powinien dostosować się do decyzji ZUS o przyznaniu kontynuacji świadczenia?

Czy w myśl art. 12 i art. 25 ustawy z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby za czas otrzymania przez pracownika wynagrodzenia za pracę nie przysługuje mu zasiłek z tytułu świadczenia rehabilitacyjnego?

Czy pracodawca (jako płatnik zasiłku) powinien nie wypłacać zasiłku z okres otrzymania wynagrodzenia za pracę i rozpocząć wypłatę zasiłku po za kończonym urlopie wypoczynkowym pracownika?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX