Czy za okres oddelegowania nauczyciela do ZNP należy się średnia za wypracowane godziny ponadwymiarowe?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 17 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel pracuje w szkole w pełnym wymiarze etatu, dodatkowo realizuje godziny ponadwymiarowe. Nauczyciel ten oddelegowany jest do ZNP w wymiarze ponad połowy etatu. Czy za okres oddelegowania do ZNP należy się średnia za wypracowane godziny ponadwymiarowe, jak do obliczania "średniej urlopowej"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX