Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Skalska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 20 marca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Konserwator do 7.02.2019 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim. Z tym dniem wykorzystał 182 dni okresu zasiłkowego, 22.02.2019 r. otrzymaliśmy informację z ZUS o odmowie przyznania świadczenia rehabilitacyjnego, ponieważ jest całkowicie niezdolny do pracy. Po konsultacji z ZUS czekaliśmy na przyznanie renty temu pracownikowi. W dniu 11.03.2019 r. pracownik rozwiązał umowę na mocy porozumienia stron w związku z przejściem na rentę. Okres 8 lutego do 11 marca 2019 r. traktujemy jako usprawiedliwioną nieobecność niepłatną.

Czy za ten okres niepłatnej usprawiedliwionej nieobecności należy się mu się ekwiwalent za urlop?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?