Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 29 maja 2020 r.
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 29 maja 2020 r.

PYTANIE

Czy osobie pracująca na stanowisku: rejestratorka medyczna, sekretarka medyczna, salowa, pomoc dentystyczna, operator ciśnieniowy sterylizatorów gazowych i parowych, statystyk medyczny, pracownik socjalny w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, wynikających z pozostawania w styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym oraz w czasie niezdolności do pracy z powodu COVID-19 powstałej w związku wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym przysługuje zasiłek chorobowy, którego miesięczny wymiar wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku obliczonej na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?