Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Soszyńska - Purtak Paulina
Odpowiedzi udzielono: 12 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy za dowód zapłaty można uznać cesję (umowę przelewu wierzytelności z umowy o roboty budowlane), zawartą pomiędzy wykonawcą (cedentem), a podwykonawcą (cesjonariuszem)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?