Czy za dojazd na miejsce podpisania kontraktu socjalnego należy się zwrot kosztów? - OpenLEX

Czy za dojazd na miejsce podpisania kontraktu socjalnego należy się zwrot kosztów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 18 lipca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Rodzina dwuosobowa, ojciec 62 lata - inżynier magister transportu, córka 30 lat – magister ochrony środowiska i doktor ochrony środowiska. Oboje są bezrobotni od roku, zarejestrowani w biurze pracy. Interesuje ich praca zgodnie z ich wykształceniem i zdobytymi umiejętnościami. Nie leczą się i nie zgłaszają żadnych problemów zdrowotnych. Od sześciu miesięcy korzystają nieprzerwanie z pomocy społecznej w formie zasiłków okresowych i celowych, czterokrotnie odwoływali się do SKO od wysokości przyznanych zasiłków. W lipcu 2016 r. pracownik socjalny w trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego zaproponował podpisanie kontraktu socjalnego, wspólnie z rodziną został ustalony termin podpisania kontraktu w siedzibie GOPS. W umówionym dniu rodzina zgłosiła się, kontrakt socjalny został sporządzony i podpisany. Zaraz po podpisaniu klient złożył pisemny wniosek o zwrot kosztu dojazdu dla niego i córki gdyż umowę co do terminu i miejsca podpisania kontraktu socjalnego potraktowali jako wezwanie zgodnie z art. 56 KPA. Przyjechali samochodem, z miejscowości oddalonej o ok. 7 km od siedziby GOPS. Koszty dojazdu wycenili na 30,00 zł.

Jakiej odpowiedzi należy udzielić rodzinie?

Czy w takich sytuacjach należy się zwrot kosztów dojazdu jeżeli inni mieszkańcy gminy w tym samym celu dojeżdżają do siedziby GOPS rowerem lub innym środkiem transportu i nigdy nie zgłaszali takich roszczeń?

Czy w tym przypadku ma zastosowanie art. 56 KPA?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX