Czy za czas przebywania na świadczeniu rehabilitacyjnym pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy? - OpenLEX

Czy za czas przebywania na świadczeniu rehabilitacyjnym pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 18 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik zatrudniony na czas nieokreślony w okresie od 21.08.2019 roku do 16.02.2020 roku przebywał na świadczeniu rehabilitacyjnym. Następnie od 17.02.2020 roku do 31.03.2022 roku przebywa na rencie. Przez cały ten okres pracownik pozostawał w stosunku pracy lecz nie świadczył jej. Czy za ten okres należy mu się urlop wypoczynkowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX