Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 marca 2020 r.
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 2 kwietnia 2020 r.

PYTANIE

Pracodawca przyznaje pracownikowi miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne. Zwrot kosztów służbowej jazdy lokalnej następuje w formie ryczałtu miesięcznego, po uprzednim złożeniu pisemnego oświadczenia pracownika o używaniu pojazdu dla celów służbowych w danym miesiącu. Miesięczny ryczałt pieniężny nie przysługuje za okres urlopu, choroby lub innej nieobecności w pracy pracownika, oraz podróży służbowej trwającej co najmniej 8 godzin. Kwotę ryczałtu zmniejsza się o 1/22 część za każdy dzień, za który ryczałt nie przysługuje.

Czy pracodawca może obniżyć ryczałt z tytułu pracy wykonywanej zdalnie przez pracownika ze swojego domu, który znajduje się w innej miejscowości niż zakład pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?