Czy za 21 dni grudnia zażądać zwrotu nienależnie pobranych świadczeń od osoby uprawnionej, gdy dłużnikowi uchylono obowiązek alimentacyjny?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 15 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dłużnikowi uchylono obowiązek alimentacyjny od dnia 10.12, fundusz alimentacyjny został za grudzień wypłacony. Postanowienie dostarczono do organu w styczniu.

Czy za 21 dni grudnia zażądać zwrotu nienależnie pobranych świadczeń od osoby uprawnionej, gdy dłużnikowi uchylono obowiązek alimentacyjny?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX