Czy z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy może wystąpić kierownik wydziału danego urzędu lub jednostki budżetowej dla inwestycji miejskiej np. budowy budynku socjalnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pacholak Mariola
Odpowiedzi udzielono: 16 lutego 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy z wnioskiem o decyzję o warunkach zabudowy może wystąpić kierownik wydziału danego urzędu lub jednostki budżetowej dla inwestycji miejskiej - budowy budynku socjalnego, żeby postępowanie administracyjne mogło być rozpatrywane przez właściwy miejscowo (w zasadzie ten sam) organ?

Czy też w takim przypadku sprawa powinna zostać przekazana do rozpatrzenia przez sąsiednią gminę?

Czy jest możliwe wystąpienie z wnioskiem o decyzję o warunkach zabudowy przez osobę prywatną, a następnie przeniesienie jej na kierownika wydziału lub jednostki budżetowej?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access