Czy z wicedyrektorem dodatkowo pełniącym obowiązki pedagoga specjalnego należy zawrzeć porozumienie zmieniające?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 25 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wicedyrektor od nowego roku szkolnego 2023/2024 będzie mieć zniżkę godzin wynikającą ze stanowiska kierowniczego - 9 godzin oraz będzie realizował 12 godzin pedagoga specjalnego. Czy jest potrzeba zawarcia porozumienia zmieniającego ze względu na przydzielone obowiązki pedagoga specjalnego? Czy wystarczy, że godziny ponadwymiarowe będą po prostu rozliczone w karcie godzin ponadwymiarowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX