Czy z uwagi, że mieszkanie ma status spółdzielczego mieszkania własnościowego, czy spółdzielnia może nie wyrazić zgody na wprowadzanie zmian w układzie mieszkania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 22 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Lokatorowi mieszkania przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania. Lokator chce wykonać prace remontowe polegające na usunięciu niektórych ścianek działowych (miedzy kuchnią, a pokojem) oraz zmianą lokalizacji ścianki miedzy powstałym pomieszczeniem, a innym pokojem.

Z uwagi, że mieszkanie ma status spółdzielczego mieszkania własnościowego, czy spółdzielnia (zarządca nieruchomości) może nie wyrazić zgody na wprowadzanie zmian w układzie mieszkania, motywując tym, że zarząd spółdzielni na podstawie art. 42 ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1465) - dalej u.s.m. w latach 2001-2004, stworzył uchwałę w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali, w której są określone udziały w nieruchomości wspólnej?

W związku z w powyższym, jakakolwiek zmiana powierzchni użytkowej skutkuje zmianą udziałów w nieruchomości wspólnej. Proszę o podanie podstawy prawnej.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX