Czy z uwagi na wygaszenie kształcenia w klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej zasadne są zmiany w planie finansowym?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 11 września 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przekształcenie z dniem 1.09.2019 r. Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego zobowiązuje szkołę do utworzenia nowego rozdziału 80140?

Aktualnie szkoła księguje w rozdz. 80115, 80117 i 80130. Z dniem 1.09.2019 roku przestają funkcjonować klasy zawodowe, tj.rozdział 80130. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów do dnia 31 stycznia 2020 roku w rozdziale 80130 - szkoły zawodowe ujmuje się dochody i wydatki dotyczące zadań realizowanych w klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia oraz dochody i wydatki ponoszone do dnia 31 grudnia 2017 r. w klasie pierwszej branżowej szkoły I stopnia oraz pozostałych typach szkół zawodowych.

Czy w związku z powyższym dochody i wydatki od września 2019 należy realizować dalej w rozdziale 80130, czy dokonać przesunięcia w planie z rozdziału 80130 do rozdziału 80117?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX