Czy z uwagi na jednorazowy dochód osoby w rodzinie należy dokonać przeliczenia zasiłku stałego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 1 grudnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dochodem dwuosobowej rodziny do końca października był tylko i wyłącznie zasiłek stały matki. W listopadzie nastąpiła zmiana sytuacji dochodowej rodziny - syn otrzymał spłatę renty socjalnej w wysokości 7395,80 zł.

Czy w tej sytuacji zastosowanie będzie miał art. 8 ust. 11 czy art. 8 ust. 12 u.p.s.?

Od kiedy należy dokonać przeliczenia wysokości zasiłku stałego matki?

Czy w przypadku zastosowania art. 8 ust. 12 u.p.s. należy uchylić decyzję przyznająca zasiłek stały matce, a następnie dokonać przeliczenia wypłaconych kwot zasiłku stałego z 10 m-cy i uznać różnicę pomiędzy kwotą wypłaconą a kwotą należną zasiłku stałego za świadczenie nienależnie pobrane?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access