Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sokołowska Marianna
Odpowiedzi udzielono: 1 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor otrzymał pozwolenie na budowę. Po 1,5 roku (roboty budowlane nie zostały rozpoczęte) własność nieruchomości została przeniesiona na inną osobę. Poprzedni inwestor nie wyraża zgody na przeniesienie decyzji na nowego inwestora ani na jej uchylenie w trybie art. 155 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) – dalej k.p.a.

Czy z uwagi na fakt, iż decyzja pozwolenia na budowę znajduje się w obiegu prawnym, organ administracji może wydać nowe pozwolenia na budowę na tym terenie, które koliduje z zatwierdzonym wcześniej projektem budowlanym?

Czy jest inna możliwość wyeliminowania z obrotu prawnego pierwotnej decyzji, argumentując to np. utratą prawa dysponowania na cele budowlane?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?