Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 29 maja 2020 r.
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 20 maja 2020 r.

PYTANIE

Zwracamy się z zapytaniem dotyczącym świadczenia pielęgnacyjnego.

Matka dziecka uprawniona była do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego w Ośrodku do 31.01.2020 r. (zgodnie z orzeczeniem). Po upływie tego terminu kobieta nie stawiła się w tutejszym ośrodku z nowym orzeczeniem aż do dnia 07 maja 2020 r., kiedy to przedstawiła orzeczenie o niepełnosprawności dziecka z dnia 04.03.2020 r. Wniosek do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności złożony został dnia 06.02.2020 r.

Z nowego orzeczenia wynika, że brak jest wskazania: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Kobieta odwołała się od ww. orzeczenia, lecz z uwagi na COVID-19 termin posiedzenia składu orzekającego nie został wyznaczony.

Czy z uwagi na COVID-19 należy wydać decyzję z urzędu przyznając świadczenie pielęgnacyjne pomimo braku orzeczenia ze wskazaniami?

Na jaki art. się powołać?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?