Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 10 stycznia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów poza instalacją i urządzeniami zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 11.05.2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz.U. z 2015 r. poz. 796) - dalej r.o.o.i.u. Przetwarzanie polega na utwardzaniu terenów, do których inwestor ma tytuł prawny (umowa najmu). Odpady będą przywożone na teren ciężarówkami i od razu rozplantowane na terenie działek. Wnioskodawca wskazuje, że nie będzie magazynował odpadów oraz że w wyniku przetwarzania nie będą powstawać odpady. Jako rodzaje przetwarzanych odpadów wskazuje odpady wymienione w załączniku do ww. rozporządzenia pod pozycją Lp 2.

Czy do ww. wniosku należy dołączyć operat przeciwpożarowy?

Czy przed wydaniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów wymagana jest kontrola WIOŚ i Komendanta PSP?

Czy z uwagi na brak magazynowania odpadów (według inwestora) wymagane jest wskazanie we wniosku proponowanej formy i wysokości zabezpieczenia roszczeń oraz ich ustanowienie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację