Czy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej osoba zatrudniona na postawie umowy o pracę podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu wypadkowemu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszewska Barbara
Odpowiedzi udzielono: 13 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy i osiągająca miesięczne wynagrodzenie na poziomie co najmniej 3010,00 zł brutto rozpoczęła działalność gospodarczą od 01.10.2022r. Przedsiębiorca chce być zgłoszony do preferencyjnych składek ZUS (0570 0 0) oraz podlegać dobrowolnie ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu.

Czy z tytułu działalności gospodarczej podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu wypadkowemu?

Jakie podstawy wymiaru poszczególnych składek (dobrowolnej składki emerytalnej, dobrowolnej składki rentowej i składki wypadkowej) należy przyjąć w celu przygotowania poprawnej deklaracji rozliczeniowej?

Czy w przypadku podstawy wymiaru składek (emerytalnej i rentowej) wynoszącej 3010 zł, należy naliczyć Fundusz Pracy (pomimo zgłoszenia do preferencyjnych składek ZUS)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX