Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 czerwca 2020 r.
Autor odpowiedzi: Jabłoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 15 czerwca 2016 r.

PYTANIE

Spółka, podatnik VAT, ma podpisane umowy z podwykonawcami. Podwykonawcy (firmy zarejestrowane dla celów VAT) wystawiają miesięcznie faktury za godziny przepracowane na rzecz spółki oraz dodatkowe koszty poniesione w czasie wykonywania zleconych zadań. W umowach z firmami podwykonawczymi jest zawarta informacja, że oddelegowani pracownicy mogą otrzymać od spółki nagrody pieniężne - premie. Firma podwykonawcza będzie obciążyć spółkę taką nagroda pieniężną.

Czy obciążenie powinno być na nocie (bez VAT), czy fakturze?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?