Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 25 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym miasta. Prowadzimy działalność sportowo-rekreacyjną. W najbliższych dniach miasto postanawia nam oddać w nieodpłatne użyczenie hale, które są własnością miasta.

Czy w związku z otrzymaniem w nieodpłatne użyczenie hal, które przeznaczymy na wynajem do celów sportowych, zakład budżetowy będzie oprócz faktur wystawionych za wynajem hali sportowej najemcom, również naliczyć podatek dochodowy od osób prawnych?

Czy w takim przypadku do CIT-8 będą wchodziły przychody netto z tytułu wynajmu hali sportowej oraz dodatkowo naliczony przychód z tytułu nieodpłatnego używania nieruchomości w tej samej wartości?

Czy powinniśmy dla celów podatkowych naliczyć wartość rynkową czynszu jako przychód podlegający opodatkowaniu z u.p.d.o.p. za nieodpłatne użyczenie nieruchomości?

Czy jako samorządowy zakład budżetowy przychód otrzymany ze wskazanej działalności może przekazać na cele statutowe swojej działalności?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?