Czy z tytułu najmu lokalu użytkowego podatnik stał się podatnikiem VAT?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Zaniewicz Edyta
Odpowiedzi udzielono: 23 maja 2012 r.

PYTANIE

Od 2011 r. wynajmuje lokal użytkowy będący współwłasnością moją i małżonki (nie posiadamy rozdzielności majątkowej). Złożyliśmy w urzędzie skarbowym oświadczenie, iż ww. najem rozliczać będzie małżonka, wybraliśmy opodatkowanie z innych źródeł, poza działalnością gospodarczą. Od 2012 r. prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. W ramach działalności świadczę usługi pośrednictwa sprzedaży, opodatkowane VAT.

Czy z tytułu najmu lokalu użytkowego stałem się podatnikiem VAT?

Jeśli tak: - w jakim momencie?

Czy powinienem złożyć druk VAT-R - jaką wypełnić kolumnę?

Czy powinienem to zgłosić w urzędzie miasta na druku CEIDG?

Czy muszę co miesiąc składać deklaracje VAT?

Jaką deklaracje VAT muszę składać?

W jaki sposób obliczyć VAT należny, jeśli z umowy wynika kwota czynszu wynosząca 10.000 zł i taka kwotę dostaję na rachunek bankowy?

Czy wybierając opodatkowanie działalności podatkiem liniowym - straciłem automatycznie prawo do opodatkowania najmu ryczałtem?

Czy ma znaczenie, że to moja żona, a nie ja rozlicza podatek z tytułu najmu?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access