Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 21 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorca X zawarł od 1.10.2018 r. z osobą fizyczną umowę zlecenia. W związku z tym, że zleceniobiorca jest jednocześnie zatrudniony w innej firmie na podstawie umowy o pracę a podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy w przeliczeniu na okres miesiąca jest wyższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę, z tytułu umowy zlecenia został zgłoszony jedynie do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Od 10.11.2018 r. przedsiębiorca X postanowił zatrudnić tego samego zleceniobiorcę na podstawie kolejnej umowy zlecenia w związku z realizacją projektu. Umowy zlecenia swoim zakresem obejmują różne rodzaje obowiązków i czynności.

Czy z tytułu drugiej umowy zlecenia zleceniobiorca także będzie podlegał obowiązkowo jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?