Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 10 stycznia 2012 r.
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 14 stycznia 2009 r.

PYTANIE

Firma nasza (z siedzibą w Polsce) wysłała przyszłego pracownika na kilkumiesięczne szkolenie - praktyki zawodowe do firmy X mającej swoją siedzibę w Brazylii (potwierdzeniem tego faktu jest umowa zawarta pomiędzy naszą firmą, a przyszłym pracownikiem). Firma zobowiązała się do pokrycia wszelkich kosztów związanych ze szkoleniem (w tym wynagrodzenie Praktykanta oraz koszty pobytu), a Praktykant zobowiązał się do podjęcia pracy po zakończeniu szkolenia i do jej świadczenia przez określony w umowie okres.

Firma X za całość kosztów związanych ze szkoleniem obciąża naszą firmę matkę mającą siedzibę w Danii, a nasza firma matka refakturuje te koszty na naszą firmę. Płatności dokonujemy na rzecz firmy duńskiej.

Czy z tego tytułu jesteśmy zobowiązani do poboru podatku u źródła i która z firm (brazylijska, czy duńska) jest podatnikiem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację