Czy z referencji musi wynikać pełen zakres doświadczenia jakie zostało określone w warunku udziału w postepowaniu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Mikulska-Nawacka Marta
Odpowiedzi udzielono: 26 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy z referencji musi wynikać pełen zakres doświadczenia jakie zostało określone w warunku udziału w postepowaniu?

Warunkiem był wymóg zrealizowania roboty budowlanej polegającej na budowie, rozbudowie, w której wykonany był system backup dla zamrażarek i wykonawca w wykazie robót oświadczył taki backup, ale z samych referencji nie wynika.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX