Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Mikulska Dorota
Odpowiedzi udzielono: 16 sierpnia 2010 r.

PYTANIE

Spółka jest częścią międzynarodowej grupy, która zamierza wprowadzić jednakowe zasady zamykania roku obrotowego w całej grupie. W tym celu proponowane są zmiany w procedurze ustalania wyniku finansowego i zamykania roku. Przede wszystkim wszystkie spółki zamykają rok obrotowy w dniu 10 stycznia. Ponadto w miesiącu grudniu nie będą księgowane żadne dowody księgowe (faktury, rachunki, umowy, inne). Przychody i koszty oraz aktywa i pasywa ustalone zostaną na podstawie zaksięgowanych 11 miesięcy roku obrotowego i planowanych obrotów i w księgach ujęte zostaną te rezerwy (planowane przychody i koszty). Spółki będą zobowiązane do szczegółowego i starannego ustalenia planowanych przychodów i kosztów. Na tej podstawie dokona się również wyliczenia podatku dochodowego oraz rezerwy na podatek odroczony. Wprowadzono możliwość korekty w przypadku wystąpienia istotnych zmian w stosunku do planowanych kwot. Próg istotności ustalono na poziomie ok. 2% wartości obrotów za ubiegły rok. Tak ustalony zostanie wynik finansowy spółki za rok obrotowy. Dokumenty za miesiąc grudzień (faktury, umowy, inne) księgowane będą w następnym miesiącu (w tym przypadku w następnym roku podatkowym). Podatek dochodowy CIT w zeznaniu rocznym zostanie ustalony na podstawie rzeczywistych przychodów i kosztów (zaksięgowanych fizycznie w następnym roku obrotowym), w związku z tym może wystąpić różnica pomiędzy CIT wykazanym w zeznaniu a zaksięgowanym i wykazanym w sprawozdaniu finansowym.

W związku ze zmianami konieczne będzie zapewne wprowadzenie zmian do polityki rachunkowości.

Czy z punktu widzenia ustawy o rachunkowości oraz ustaw podatkowych takie postępowanie jest poprawne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację