Czy z pracownikiem samorządowym można rozwiązać umowę o pracę na mocy art. 53 k.p., jeżeli nie otrzymał on jeszcze decyzji o... - OpenLEX

Czy z pracownikiem samorządowym można rozwiązać umowę o pracę na mocy art. 53 k.p., jeżeli nie otrzymał on jeszcze decyzji o przyznaniu renty?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Skibińska Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 13 lipca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik samorządowy po 182 dniach nieobecności w pracy spowodowanej chorobą przebywa na 12 miesięcznym świadczeniu rehabilitacyjnym do 26 lipca 2012 r. Wiadomo, że pracownik złożył wniosek o rentę inwalidzką.

Czy można rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia na podstawie art. 53 § 1 pkt 1 lit. b z dniem 26 lipca?

Pracownik pracuje 6 lat w zakładzie.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?