Czy z pracownikiem, który przebywał na zwolnieniu lekarskim 182 dni oraz pobierał świadczenie rehabilitacyjne przez 3 miesiące,... - OpenLEX

Czy z pracownikiem, który przebywał na zwolnieniu lekarskim 182 dni oraz pobierał świadczenie rehabilitacyjne przez 3 miesiące, można rozwiązać stosunek pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 14 lipca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy z pracownikiem administracji szkoły, który przebywał na zwolnieniu lekarskim przez 182 dni (od 10 września 2015 r. do 9 marca 2016 r.), a następnie ZUS przyznał mu prawo do świadczenia rehabilitacyjnego od 10 marca do 7 czerwca 2016 r. i od 8 czerwca do 4 listopada 2016 r., można rozwiązać stosunek pracy?

Pracownik zatrudniony jest w tej szkole od 24 września 2003 r.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX