Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 sierpnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 22 października 2015 r.

PYTANIE

Słuchacz na czwartym semestrze liceum dla dorosłych nie otrzymał w czerwcu promocji na semestr piąty. Z zajęć edukacyjnych X, Y i Z otrzymał pozytywne oceny semestralne. Słuchacz ten nie złożył podania o powtarzanie semestru, więc z mocy prawa dyrektor skreślił go z listy słuchaczy. We wrześniu ww. słuchacz ponowił zapis i chce "powtarzać" semestr czwarty, którego nie zaliczył. W analogicznej sytuacji jest słuchacz innego liceum dla dorosłych (też z przedmiotów X, Y, Z otrzymał pozytywne oceny), który zmienia szkołę i chce u nas powtórzyć semestr 4 od września.

Czy dyrektor szkoły może ich zwolnić z realizacji obowiązkowych zajęć X, Y i Z? Czy prawo traktuje ww. słuchaczy jednakowo?

Z odpowiedzi na moje poprzednie pytanie wynika, że "mojego" słuchacza nie mogę zwolnić, a "obcego" słuchacza należy zwolnić z tych zajęć na podstawie § 7 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu - dalej r.w.p.u.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację