Czy z powodu zbyt małej liczby uczniów organ prowadzący może nie wyrazić zgody na uruchomienie klasy I branżowej szkoły I stopnia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 1 sierpnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W wyniku naboru do klasy I branżowej szkoły I stopnia dokonano naboru o liczbie 19 uczniów. Czy organ prowadzący może nie wyrazić zgody na jego uruchomienie z powodu zbyt małej liczby uczniów oraz względy ekonomiczne?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access