Czy z powodu koronawirusa można nauczycielom odebrać dodatki za warunki trudne i uciążliwe?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 30 marca 2020 r.
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 22 marca 2020 r.

PYTANIE

Przepisy Karty Nauczyciela przyznają nauczycielom prawo do dodatku do wynagrodzenia za pracę wykonywaną w warunkach trudnych lub uciążliwych i taki dodatek w naszej szkole funkcjonuje. Od 16.03.2020 r. nauczyciele pracują z uczniami zdalnie, do czego wykorzystują różnego rodzaju komunikatory oraz szkolną stronę. Organ prowadzący stoi na stanowisku, że wspomniany dodatek w tym okresie nie należy się nauczycielom. Dodatek wypłacony został z góry i na chwilę obecną należałoby pomniejszyć wynagrodzenie. Regulamin organu prowadzącego stanowi, że wypłata tego dodatku należy się tylko za efektywnie przepracowaną godzinę. Potrącenia z wynagrodzenia pracownika mogą być dokonane tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie. Czy w obecnej sytuacji należy nauczycielom pracującym w szkołach specjalnych zabrać dodatki za warunki trudne i uciążliwe i jaka podstawa prawna reguluje takie działanie? Czy konieczna jest zmiana angażu? Co w sytuacji, gdy nauczyciel nie wyrazi zgody na zmianę warunków płacowych niekorzystnych dla niego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX