Czy z pedagogiem, który będzie dodatkowo realizował godziny logopedy należy zawrzeć nową umowę o pracę?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Dwojewski Dariusz
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Mamy zatrudnionego pedagoga (nauczyciel dyplomowany) w wymiarze 11/22 etatu i za zgodą kuratora oświaty możemy przydzielić tej osobie 4 godziny jako logopeda. Czy dla celów płacowych powinniśmy/możemy podpisać nową umowę o pracę na podst. art. 10 ust. 9 ze stawką wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela początkującego? Czy raczej powinniśmy zrobić aneks do obecnej umowy i zmienić wymiar etatu 11/22 + 4/22 = 15/22 ze stawką płacową nauczyciela dyplomowanego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX