Czy z osobą prowadzącą szkolenia z zakresu BHP można zawrzeć umowę o dzieło?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Drzewiecka Ewa
Odpowiedzi udzielono: 25 września 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy z osobą prowadzącą szkolenia z zakresu BHP można zawrzeć umowę o dzieło?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access