Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 7 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy z osobą posiadającą wymagane kwalifikacje na stanowisko nauczyciela można zawrzeć umowę o pracę na podstawie przepisów ustawy Kodeks pracy? Czy nauczycielowi należy się podwójna płatność za zajęcia realizowane w niedzielę? Opis sytuacji: Nauczyciel dyplomowany posiadający tytuł mgr z przygotowaniem pedagogicznym jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony na podstawie przepisów ustawy Karta Nauczyciela - pracuje na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (wyłącznie piątek, sobota oraz niedziela) prowadzonych przez szkołę jako jednostkę samorządu terytorialnego. Kurs trwa od 28.09.2019 r. do 10.05.2020 r. Pensum wynosi 18 godz. Realizuje 15,02 godz. tygodniowo. Domaga się podwójnej płatności za zajęcia realizowane w niedzielę.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?