Czy z obywatelem Ukrainy można zawrzeć umowę na czas nieokreślony?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Podgórska-Rakiel Ewa
Odpowiedzi udzielono: 2 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zatrudniamy w firmie obywatela Ukrainy. Pracownik został zatrudniony od 5.02.2020 r. do 9.06.2020 r. na oświadczeniu o powierzeniu pracy wpisanym do Urzędu Pracy. Obecnie pracownik pracuje na umowę o pracę od 10.06.2020 do 30.11.2020 r. W maju został wysłany wniosek o zezwolenie na pracę od 10.06.2020 r. do 9.06.2023 r.

Czy w związku z tym możemy z pracownikiem zawrzeć umowę o pracę na czas nieokreślony od 1.12.2020 r.?

Czy musimy zawrzeć umowę na czas określony od 1.12.2020 r. do 4.11.2022 r. (33 miesiące)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX