Czy z nauczycielem można zawrzeć umowę na czas nieokreślony na podstawie Kodeksu pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 25 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel ze względu na stan zdrowia nie może być zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, do tej pory był zatrudniony przez mianowanie. W związku z tym, że nie będzie zatrudniony na cały etat (tylko na 8/30) pracownik złożył do pracodawcy wniosek o rozwiązanie umowy o pracę przez mianowani z dniem 31.08.2021 r. Pracodawca chce zawrzeć z pracownikiem umowę na czas nieokreślony, ale czy ma bazować na kodeksie pracy, czy w oparciu o Kartę Nauczyciela też można zawierać umowę na czas nieokreślony?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX