Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 9 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W przedszkolu pracuje nauczyciel, który prowadzi zajęcia z dziećmi w wymiarze 25 godzin. Ten sam nauczyciel ma kwalifikacje do prowadzenia zajęć z logopedii. Nauczyciel ten prowadzi dodatkowo zajęcia z dzieckiem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Czy dyrektor przedszkola powinien zawrzeć z tym nauczycielem dodatkową umowę na prowadzenie zajęć z logopedii czy powinien mieć to jako godzinę ponadwymiarową?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację