Czy z lekarzem, który posiada zgodę ministra właściwego do spraw zdrowia i prawo wykonywania zawodu na podstawie umowy o pracę można zawrzeć umowę cywilnoprawną lub kontrakt?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 30 czerwca 2024 r.
Autor odpowiedzi: Spendel Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 14 czerwca 2024 r.

PYTANIE

W portalu na pytanie czy lekarze z Ukrainy, którzy otrzymują decyzję na pracę muszą być zatrudnieni na umowę o pracę czy mogą na umowę cywilnoprawną, udzielono odpowiedzi, że podmiot leczniczy ma wyłącznie możliwość nawiązania umowy o pracę z lekarzem, o którym mowa w art. 7 ust. 2a ustawy z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Pojawiła się wątpliwość, czy ten obowiązek dotyczy to też innego podmiotu leczniczego niż ten, o którym mowa w art. 7 ust. 2a pkt 2), tj. nie tego który wystawił dokument o planowanym zatrudnieniu, stanowiący podstawę do uzyskania zgody oraz prawa wykonywania zawodu. Przykładowo, lekarz z Ukrainy posiadający już zezwolenie i prawo wykonywania zawodu zgłasza się do podmiotu leczniczego. Czy wówczas można z nim zawrzeć umowę cywilnoprawną lub kontrakt?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX