Czy z księgowym, można zawrzeć umowę zlecenia równolegle do prowadzonej przez niego działalności?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 5 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Chcemy zawrzeć umowę zlecenie na świadczenie usług księgowych. Potencjalny kandydat prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą - PKD - 69.20.z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe. Wymiar składek z działalności wynosi 30% minimalnego wynagrodzenia. Czy w związku z tym, możemy taką osobę zatrudnić na podstawie umowy zlecenia i opłacać z tego tytułu składki (emerytalną, rentową, chorobową, wypadkową i zdrowotną) czy też jedynym sposobem rozliczenia jest wystawienie faktury?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access