Czy z jednym pracownikiem można zawrzeć dwie umowy o pracę różniące się zakresem obowiązków? - OpenLEX

Czy z jednym pracownikiem można zawrzeć dwie umowy o pracę różniące się zakresem obowiązków?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Agata
Odpowiedzi udzielono: 21 stycznia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można zawrzeć dwie umowy o pracę z jednym pracownikiem w przypadku gdy: pracownik, który dotychczas był zatrudniony na stanowisku specjalisty ds. płac i kadr awansuje na stanowisko głównego księgowego (pełny etat)?

Czy z tym pracownikiem mogę zawrzeć drugą umowę (na okres maksymalnie 4 miesięcy) na stanowisku, które pełnił dotychczas tj. specjalista ds. płac i kadr w wymiarze 0,75 etatu?

Powyższe jest podyktowane tym, iż pracownik który będzie zatrudniony na stanowisku specjalista ds. płac i kadr przebywa obecnie na urlopie macierzyńskim i wróci do pracy po około 4 miesiącach. Zatrudnienie osoby spoza jednostki na tak krótki okres czasu skutkowałoby dodatkowymi kosztami związanymi m.in. ze szkoleniem tego pracownika, wstępnymi badaniami lekarskimi, a w efekcie zwolnieniem go po powrocie pracownicy z urlopu macierzyńskiego. Nadmieniam, że zakres obowiązków w naszej jednostce jest inny dla każdego z ww. stanowisk.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX