Czy z firmą, która ochrania obiekt i reaguje na sygnał napadu należy podpisać umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli w celu realizacji umowy przekazujemy dane pracownika wyznaczonego do kontaktu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kacper Lepiocha EDU ODO Agencja Rozwoju Dydaktycznego
Odpowiedzi udzielono: 29 stycznia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy z firmą, która ochrania obiekt i reaguje na sygnał napadu należy podpisać umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli przekazujemy dane do kontaktu pracownika (imię i nazwisko, nr telefonu (służbowy bądź prywatny, jeśli pracownik wyrazi na to zgodę), adres mailowy)? W przypadku interwencji firma ochroniarska ma także możliwość wylegitymowania osoby, a w razie odmowy wezwania policji. Czy jest to jednak relacja administrator-administrator, ponieważ dane kontaktowe pracownika są udostępniane w ramach prawidłowej realizacji umowy, a legitymowanie osób jest uprawnieniem firmy ochroniarskiej na podstawie przepisów prawa?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access