Czy z dotacji oświatowej można pokrywać wydatki związane z remontem szkoły?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 8 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty szkoła niepubliczna chcąc zapewnić dobre warunki dydaktyczne jak i bezpieczne i higieniczne warunki nauki może z dotacji oświatowej pokrywać wydatki związane z remontem. Czy do remontu można zaliczyć następujące prace: malowanie lamperii (gramaplast), ułożenie terakoty na podłodze, wymianę drzwi wejściowych do sal (obecne drzwi są za wąskie ponieważ nie pozwalają na przemieszczanie się ze sprzętem dydaktycznym na kierunku opiekun medyczny i masażysta, wymiana na 1m), wymiana składu grzewczego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX