Czy z dotacji można zakupić zamgławiacz do dezynfekcji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 8 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Prowadzę szkołę niepubliczną policealną , kształcącą w zawodach medycznych. Momo wprowadzenia nauki zdalnej na terytorium RP, od 30.11.2020 r. wprowadziłam stacjonarne zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Aby zabezpieczyć dodatkowo pracowników i słuchaczy, przed zakażeniem Covid-19, chciałabym zakupić zamagławiacz do dezynfekcji pracowni szkolnych za kwotę 19 000 zł (dziewiętnaście tysięcy). Ponieważ przekraczam kwotę 10 000zł przeznaczoną na zakup środków trwałych czy w takim przypadku mogę dokonać takiego zakupu, który będzie finansowany ze środków dotacyjnych dla placówek niepublicznych. Czy jest to możliwe?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access