Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lachiewicz Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 15 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy z dotacji celowej przyznanej gminie na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmiku wojewódzkiego oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także innych wyborów i referendów ogólnokrajowych gmina na podstawie kalkulacji własnej może refundować sobie częściowe koszty wynagrodzenia pracowników urzędu gminy, wykonujących zadania związane z przeprowadzeniem tych wyborów, które zostały im przypisane do zakresów obowiązków?

Zadania wykonywane przez pracowników urzędu w ramach ich obowiązków pracowniczych w okresie realizacji kalendarza wyborczego pochłaniają znaczną część dziennego czasu pracy, która wykonywana jest w ramach 8 godzin pracy pracownika.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?