Czy z dniem umieszczenia mieszkańca w zakładzie psychiatrycznym należy go skreślić z listy mieszkańców i wygasić decyzje kierującą i umieszczającą w DPS?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 6 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Mieszkaniec domu pomocy społecznej przebywa w DPS na podstawie postanowienia sądu. Sąd karny orzekł umieszczenie tego mieszkańca w zakładzie psychiatrycznym tytułem środka zabezpieczającego.

Czy z dniem umieszczenia mieszkańca w zakładzie psychiatrycznym należy go skreślić z listy mieszkańców i wygasić decyzje kierującą i umieszczającą w DPS?

Czy też pozostaje on mieszkańcem DPS do chwili zmiany postanowienia sądu rodzinnego o umieszczeniu w DPS?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access