Czy z chwilą przekształcenia budynku na cele mieszkalne, podatnik jest zobowiązany do sporządzenia stosownych korekt VAT... - OpenLEX

Czy z chwilą przekształcenia budynku na cele mieszkalne, podatnik jest zobowiązany do sporządzenia stosownych korekt VAT związanych ze zmianą przeznaczenia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 17 listopada 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej jako osoba fizyczna posiadam obiekt hotelowy wpisany do środków trwałych. Budynek został zakupiony 20 lat temu i przy zakupie został odliczony podatek VAT. Ponadto, była dokonana modernizacja z równoczesnym odliczeniem VAT, zakończona w 2010 r. Aktualnie w obiekcie tym nie prowadzę działalności i zamierzam dokonać przekształcenia na budynek mieszkalny zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Budynek ten nadal będzie środkiem trwałym firmy. Nie będę tego budynku wykorzystywał na cele własne ani też wynajmował na cele mieszkalne. Jeżeli znajdę najemcę, np. na wynajem na cele działalności, wówczas od części wynajmowanej zadeklaruję podatek od nieruchomości w wysokości należnej działalności gospodarczej.

Czy w takiej sytuacji z chwilą przekształcenia na cele mieszkalne jestem zobowiązany do sporządzenia stosownych korekt VAT związanych ze zmianą przeznaczenia?

Moim zdaniem, dopóki nie zacznę wykonywać czynności zwolnionych (wynajem na cele mieszkalne), czy też nie dokonam przesunięcia obiektu do majątku prywatnego, nie jestem zobligowany do dokonania korekt, ponieważ tak naprawdę nie zmieniło się przeznaczenie obiektu zgodnie z przepisami. Reasumując, samo przekształcenie obiektu na cele mieszkalne bez równoczesnego dokonania czynności zwolnionych w tym obiekcie nie oznacza zmiany przeznaczenia zgodnie z przepisami ustawy o VAT i nie obliguje mnie do dokonania stosownych korekt.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?